งานนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

   มกราคม - มีนาคม ของทุกปี

   ณ ยอดเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี ภายในงานมีการจัดบวงสรวงเทวดาอารักษ์ พิธีปิดทองรอยพระพุทธบาท

   การจัดเดินป่าขึ้นยอดเขาคิชฌกูฏเป็นงานประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมานานหลายสิบปีโดยมีความเชื่อว่าจะได้บุญสูง

 
 
 
 

   เทศกาลท่องเที่ยวเขาสอยดาว

   ณ จุดชมวิวที่ว่าการอำเภอเขาสอยดาว และ บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

   ในงานมีการนำเสนอผลผลิตทางการเกษตร การแข่งขันสอยดาว

 

 

 

  งานเปิดโลกอัญมณีและของดี เมืองจันท์

   ณ ศูนย์อัญมณี ถนนตรีรัตน์ และ ถนนจันทนิมิต จังหวัดจันทบุรี

   ภายในงานสามารถชมการแสดงเครื่องประดับและร้านจำหน่ายอัญมณีด้วย


 

 

ภาพถ่ายและข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต

 

งามเทศกาลประจำปี อื่นๆ

งานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาด

  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม ถึงสัปดาห์แรกในเดือนมกราคม ของทุกปี ณ สนามกีฬาจังหวัดจันทบุรี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทยจากกองทัพพม่า ภายในงานมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานราชการการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้น เมืองของจันทบุรี และการประกวดนางสาวจันทบูร


งานเทศกาลผลไม้

  จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ที่บริเวณสนามกีฬาจังหวัด มีการประกวดรถประดับผลไม้ ธิดาชาวสวน ผลไม้ที่มีชื่อเสียงได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ระกำ สละ กระท้อน ประกวดสุนัขพันธุ์หลังอาน การออกร้านจำหน่ายอัญมณี และการออกร้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร มีการตกแต่งดวงไฟบนรถประดับผลไม้ยามค่ำคืน อีกด้วย

 

ข้อมูลจาก เว็บไซต์ chanthaburi.go.th

page